Gennemsnitsmodellen eller forhandlingsmodellen

Plejefamilier i Københavns Kommune kan vælge mellem gennemsnitsmodellen og den klassiske vederlagsmodel (forhandlingsmodellen) ved nye anbringelser
Billede
Familie på strand
Fotograf
Colourbox.com

Et stigende antal kommuner er i løbet af de sidste par år gået bort fra den ’klassiske vederlagsmodel’ (forhandlingsmodellen), hvor plejefamiliernes løn genforhandles hvert år eller hvert andet år. I stedet bruger kommunerne ’gennemsnitsmodellen’, hvor plejefamiliernes vederlag bliver fastsat ved opstarten af anbringelsen og som udgangspunkt ikke ændres i løbet af plejeforholdet.

Som plejefamilie i Københavns Kommune har I mulighed for at vælge den model, I foretrækker i forbindelse med nye anbringelser – gennemsnitsmodellen eller forhandlingsmodellen.

Forhandling og gennemsnitsmodellen - hvad er forskellen på de to modeller?

I forhandlingsmodellen genforhandler I som plejefamilie jeres vederlag hvert andet år. Når I forhandler vederlag, sker det på baggrund af en vurdering af plejebarnets støttebehov og omfanget af jeres indsats.

I gennemsnitsmodellen bliver I tilbudt den samme gennemsnitlige vederlagshonorering under hele plejeforløbet. Honoreringsniveauet bliver fastsat ved forløbets start, og vederlaget skal dermed dække den gennemsnitlige opgave, der må forventes at svinge i løbet af det samlede anbringelsesforløb. I gennemsnitsmodellen genforhandles vederlaget som udgangspunkt ikke.

For jer som plejefamilie vil gennemsnitsmodellen sikre, at jeres honorering ikke bliver sat ned, selvom plejebarnet er i udvikling, og plejeopgaven dermed er blevet mindre. På den måde er gennemsnitsmodellen med til at understøtte det anbragte barns ressourcer frem for dets vanskeligheder – og med til at skabe ro omkring anbringelsen.

Grundlag for beregning af honorering

Beslutningen om, hvilket niveau I som plejefamilien skal honoreres efter, skal tage udgangspunkt i dels handleplanen, dels en samlet vurdering, der inddrager følgende parametre: 

  • Barnets ressourcer og vanskeligheder samt behov for omsorg, støtte og behandling 
  • Anbringelsens forventede varighed 
  • Kontinuitet i barnets anbringelse 
  • Krav til samarbejdet med barnets forældre og øvrige familie og netværk 
  • Ressourcer og kvalifikationer i jeres plejefamilie
  • Plejeforholdets betydning for eventuelle erhvervsbegrænsninger, herunder omfanget af udearbejde for begge plejeforældre

Det er muligt at yde en tidsbegrænset ’tillægsydelse’ i starten af et anbringelsesforløb, hvis der er en ekstra stor arbejdsbyrde i begyndelsen af forløbet.