Slip kontrollen og overvind angsten

Hvad karakteriserer en angstlidelse – og hvordan kan du bedst hjælpe et barn eller ung, som er udfordret med angst og behov for kontrol?

Angstlidelser er en af de mest udbredte og invaliderende problemstillinger blandt børn og unge i Danmark – og endnu mere udbredt blandt plejebørn og andre udsatte grupper. På samme tid er netop vores evne til at blive bange helt uundværlig for at overleve og en helt normal reaktion. Hvordan kan vi forstå, at frygt- og angst- og kontrolreaktioner for nogen forbliver på et passende og hjælpsomt niveau, imens det for andre bliver en invaliderende lidelse, der lammer hele familier?

På dette kursus vil Emil Rask tage dig igennem en grundlæggende forståelse af, hvad vi overhovedet kan forstå ved begrebet og følelsen angst. Hvordan vedligeholder angsten sig selv – og hvad karakteriserer en angstlidelse? Emil vil gennemgå, hvad du helt konkret skal lægge mærke til for at vurdere, hvordan du bedst hjælper et barn. Når kursusdagen er slut, vil du bedre være i stand til at forstå, hvordan angst og kontrol hænger sammen, og hvorfor vi paradoksalt nok skal slippe kontrollen en smule for at overvinde angsten.

På kurset bliver du klogere på:

  • Hvilke mekanismer vedligeholder angst - og hvordan kan det være, at det for nogen går over gevind og udvikler sig til en angstlidelse?
  • Hvorfor er nogen helt fastlåste i deres angsttilstande og andre nemmere at hjælpe?
  • Hvad kan du som plejeforælder helt konkret gøre for at løsne angstens greb om såvel barnet som familien?

Oplægsholder

Emil Rask, autoriseret psykolog med selvstændig praksis. Specialiseret i at hjælpe børn, unge og voksne med angstlidelser. Til dagligt ser Emil klienter i Aarhus, hvor han også superviserer andre psykologer. Derudover tager han hele landet rundt med kurser og foredrag om angst.