Udviklingsveje i forunderlige situationer

Kom på weekendkursus om udviklingsbaner og udviklingsveje. Vi skal finde perspektiver de i forunderlige og foranderlige situationer og veje, du oplever i hverdagen som plejeforælder

Oplever du til tider, at du er havnet i en situation eller et samspil med barnet i familiepleje, som du virkelig ikke havde tænkt dig skulle opstå? Kan du ind imellem tænke ’hvor skal det her dog bære hen?’ Du kan måske opleve det, som om der i situationen bliver prikket til noget, du ikke ønsker at få prikket til, eller at din krop fortæller dig noget, du ikke har lyst til at høre på.

Andre gange finder du måske dig selv og barnet i et pudsigt eller fornøjeligt samspil, som kan undre og skabe glæde, men også være svært at begribe eller skabe mening i. Hvad skal det til for, hvorfor opstår det – og hvad skal du gøre med det?

Som plejeforælder kan det være svært at stå i situationer med høj følelsesmæssig intensitet, hvor man i et tilspidset øjeblik skal kunne regulere, vurdere og beslutte, hvad der er bedst at gøre lige nu.

På dette kursus tager vi fat i, hvordan og hvorfor det er så betydningsfuldt at kunne se sådanne situationer udefra og se, hvilke udviklingsveje det åbner, og hvilke udviklingsveje de kommer fra.

Sammen med Jesper Birck skal vi undersøge de situationer i hverdagen, som kan opleves pudsige, mærkelige eller meningsløse, og hvor vi spørger os selv ”hvorfor nu det”? Vi skal se på, hvordan sådanne situationer og samspil kan opstå, og vi vil se på udviklende veje til og fra disse situationer.

Jesper vil præsentere dig for modeller til forståelse af adfærd/følelser/tanker-forståelser-behov-handlinger hos os selv og barnet, der kan hjælpe dig til fortsat at agere konstruktivt i en hverdag fyldt med forunderlige udfordringer.

Du får styrket dine analytiske kompetencer, selvagens og overblik.

Dagene vil veksle mellem oplæg, filmklip, eksempler fra deltagerne som perspektiveres ind i modeller til refleksioner over egen hverdag og mange drøftelser med underviser, konsulenter og hinanden.

Kurset er med fuld forplejning, og der er bestilt værelser til deltagerne.

På kurset bliver du klogere på:

  • Modeller og perspektiver til at forstå og håndtere hverdagens udfordringer.
  • Forunderlige situationer som plejeforælder: hvilke udviklingsveje kan de åbne?
  • Hvordan du kan styrke dine analytiske kompetencer og dit overblik.

Oplægsholder

Jesper Birck, aut. psykolog, arbejder til daglig med undervisning, supervision og tilrettelæggelse af behandlingsforløb samt implementering af den neurosekventielle model som forståelsesramme. Er sammen med Knud Hellborn og Susan Hart medudvikler af EDS – en test, der kan måle børns følelsesmæssige kompetencer og sårbarheder.