Gruppesupervision for plejefamilier med Anne Larsen

Sammen med andre plejeforældre kan du arbejde med supervision, indsats og metoder til det enkelte barn.

Gruppesupervisionsforløb for plejefamilier

Sted: Søvangsvej 1, 2650 Hvidovre. Der er gode P-forhold.
Dato: 22.1 til 7.7 2024
Forløbet henvender sig alene til plejefamilier med kontrakt med Københavns Kommune. Deltagelse skal aftales med din familieplejekonsulent.

At være plejefamilie kan både være en gave og en stor opgave- og nogle gange på én og samme tid. Dette forløb henvender sig til dig som plejeforælder, som gerne vil blive klogere på dit barn i familiepleje og dig selv. Gruppeforløbet belyser adfærd og udvikling og giver en større indsigt i samspillet med barnet, samt hvilken stor betydning, det har for barnets udvikling og læring. 

Vi samler en gruppe af plejeforældre 6 gange til fælles supervision og udforskning af veje at gå med hinanden og vores børn i familiepleje. Vi vil i gruppeforløbet søge efter viden og metoder samt undersøge, hvad der kommer i spil som plejeforældre hos én selv og i relationerne i hjemmet.

Dagene vil indeholde et tema, som bliver belyst og koblet præcist til jeres barn i pleje og de udfordringer eller ressourcer, der knytter sig til temaet. Det vil give en både teoretisk forståelse og en meget praksisnær oplevelse. Sammen vil vi udforske metoder og tilgange, der kan være gavnlige i forhold til barnets udviklingsbehov. Vi vil også se filmklip og drøfte de mange eksempler og perspektiver, der kan belyse de udfordringer, som du og barnet kan løbe ind i.

Vi tager udgangspunkt i at finde barnets nærmeste udviklingszone og skabe de vigtige mødeøjeblikke, og på disse dage vil vi dykke ned i vigtige elementer af den sociale og følelsesmæssige udvikling. Vi vil bringe konkrete aktuelle problematikker fra livet som plejefamilier, og du vil kunne få supervision på netop jeres barn, og de konkrete udfordringer der måtte være. 

Selvagens og kompetencer til at regulere sit eget nervesystem er også et vigtigt fundament for at kunne løse de mange udfordringer, man som plejeforældre og ’par/arbejdskolleger’ kan stå i. Vi vil derfor også have fokus på, hvordan du og din partner finder omsorgen for jer selv og hinanden frem - i et arbejde fyldt med omsorg for andre.

Forståelsesrammen er den neuroaffektive udviklingspsykologi, og vi vil være optaget af kontakt, samspil, regulering på flere niveauer og effekterne heraf.

Oplægsholder 

Anne Larsen, psyko- og familieterapeut, arbejder med terapi samt undervisning og supervision af fagpersoner. Specialiseret i neuroaffektiv udviklingspsykologi samt i at anvende kompasserne i arbejdet med både børn og voksne. Har udviklet undervisningsprogrammer og bøger sammen med Susan Hart.  Har selv haft børn i familiepleje gennem mange år.

Praktisk information

Undervisningen forløber over 6 gange. Der er plads til 8 plejefamilier på holdet, dvs. max 16 deltagere. Der serveres frokost, kaffe/the og kage.

Tider for de seks undervisningsgange i 2024:

22.01                                     9.30 – 14.00

09.02                                     9.30 – 14.00

21.03                                     9.30 – 14.00

19.04                                     9.30 – 14.00

16.05                                     9.30 – 14.00

07.06                                     9.30 – 14.00