Et rigtigt hjem: Anbringelsen set fra de anbragtes eget perspektiv

For at kunne skabe gode vilkår for børn i familiepleje er det nødvendigt, at vi lytter til dem, der selv har erfaring med at vokse op i en plejefamilie.

Kursusdagen åbner med Katrine Iversen fra VIVE, som fortæller om relationer og netværk hos anbragte børn. Med udgangspunkt i VIVEs undersøgelser får du viden om, hvorfor vedligeholdelse af eller etablering af langvarige relationer er vigtigt for anbragte børn - både for børneliv og deres overgang til voksenlivet. Katrines oplæg suppleres af drøftelser undervejs.

Herefter skal du høre oplægsholdere fra De Anbragtes vilkår - en forening, som er stiftet af tidligere anbragte, og som indsamler erfaringer fra mennesker, der har været anbragt. De Anbragtes Vilkår ved fra deres medlemmer, at det at være i en plejefamilie kan se ud på mange forskellige måder, og at ikke to børn er ens. Men foreningen oplever også, at der er en række kendetegn som går igen, når tidligere anbragte beskriver, hvad et godt og trygt anbringelseshjem er for dem. 

I publikationen fra De Anbragtes Vilkår, ’Et rigtigt hjem’, har mere end 100 tidligere anbragte bidraget med historier, erfaringer og drømme om, hvad et rigtigt hjem betyder for dem. På kurset bliver du præsenteret for 10 pejlemærker fra ’Et rigtigt hjem’, som alle kan have betydning for, hvordan dit barn i familiepleje føler sig hjemme og som en ligeværdig del af familien. Med udgangspunkt i publikationen og undervisernes egne erfaringer drøfter vi, hvad der skal til for at skabe ’Et rigtigt hjem’ for børn i familiepleje i dag.

På kurset bliver du klogere på: 

  • Indblik i, hvordan anbringelsen opleves fra et børneperspektiv.
  • Hvordan du kan medvirke til at skabe de bedste børnelivsbetingelser for børn i pleje.   

Oplægsholdere

Katrine Iversen, projektchef på området for børn og unge i udsatte positioner i VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd. Arbejder med analyser af trivsel hos udsatte og anbragte børn og unge samt evalueringer og understøttelse af udvikling af indsatser til målgruppen. Et særligt fokusområde er de anbragte unges overgang til voksenlivet.

Kurset afholdes af repræsentanter fra De Anbragtes Vilkår, der alle selv har været anbragt som børn og/eller unge, og som i dag er en del af De Anbragtes Vilkårs oplægsholderkorps. De er trænet i at bruge deres egne erfaringer til at skabe dialog og refleksion om, hvordan vi kan forme anbringelsen med udgangspunkt i børnenes perspektiver og oplevelser.