Hvordan udfolder vi barnets medfødte godhed?

Mød barnet med en udviklingsstøttende kontakt og gør en positiv forskel for barnets potentialer.

Udviklingspsykologisk forskning viser, at vi mennesker er relationelle væsener og dermed stærkt kontaktafhængige. Hvis et barn i overvejende grad bliver mødt med en udviklingsstøttende kontakt, vil barnets medfødte godhed udfoldes og blomstre til glæde for alle. Desuden skal det relationelle miljø betragtes som rummet for udvikling af kontaktglæde, livsmod, selvværd, socialitet, verbale kompetencer samt mestrings- og læringslyst.

Denne forskning understøttes af den neuroaffektive udvikling. Hjernen betragtes nu som det største relationsorgan og formes gennem de mange samspil, vi har med betydningsfulde andre. Desuden ved vi, at hjernen er plastisk, hvorfor forandring altid er mulig, naturligvis relateret til de medfødte potentialer eller følger af senskader.

Forskning i mønsterbrydning har massivt dokumenteret, at et trygt tilknytningsmønster er fundamentet for sund trivsel og gå-på-mod.  Grundet hjernens plasticitet vil det altid være muligt at fremme et trygt tilknytningsmønster gennem en udviklingsstøttende kontakt. Det er således altid muligt at gøre en positiv forskel og udfolde barnets medfødte godhed.

På kurset bliver du klogere på:

  • Medfødt godhed i et udviklingspsykologisk perspektiv og det biopsykologiske behov for tilknytning og tilknytningsmønstre.
  • Vi er vores relationer - om kontaktens universelle betydning for udvikling af socioemotionelle kompetencer med fokus på en udviklingsstøttende kontakt gennem teori og praksiseksempler.
  • Mønsterbrydning, tryg tilknytning og udfoldelse af barnets potentialer med fokus på den medfødte godhed belyst gennem videocases.

Oplægsholder

Jytte Birk Sørensen, cand. scient. soc. psych., lektor i psykologi, Marte Meo Supervisor samt neuroaffektiv psykoterapeut. Undervist i 10 år på Aalborg Socialpædagogiske Seminarium. Driver selvstændig konsulentvirksomhed med efteruddannelse, supervision og foredrag. Har udviklet en Trivselslineal med afsæt i relationspsykologi samt en Tilknytningslineal med afsæt i tilknytningsteoretisk forskning. Forfatter til flere bøger, herunder ’Dig, mig og Os – observation og analyse af kontakt og relationer’, ’Fra Diagnoser til Udviklingsstøttende kontakt’ (2019) og ’Fra lydighed til lydighed – Marte Meo som mentaliseringsmetode’ (2021). Se evt. www.dmmc.dk.