Kursus: Narrative samtaler, der styrker plejebarnets identitet og handlemuligheder

Du kan bruge sprog og fortællinger til at styrke plejebarnets identitet og handlemuligheder i livet. Find ud af hvordan på kurset her.

Når et barn flytter i plejefamilie, kommer der – ud over alt det praktiske – også fortællinger på spil. Ofte har barnet negative fortællinger om sig selv og sin familie. Fortællinger, som er udviklet gennem mange års sociale udfordringer, hvor børnene ofte ser sig selv som problemet. Men hvordan der bliver talt om fortiden og fremtiden, har stor indflydelse på, hvor godt børnene lykkes med at finde vej i de nye livsomstændigheder. Derfor har det stor betydning, at du som plejeforælder kan navigere hensigtsmæssigt i de mange forskellige fortællinger.

På kursusdagen skal du høre om, hvordan du kan hjælpe barnet til at nuancere fortællingerne, så I kan tale om dem på udviklende måder. Du får indblik i, hvordan du gennem samtaler i hverdagen kan styrke plejebarnets identitet og handlemuligheder - samt hjælpe barnet til at træffe valg nu og i sit fremtidige liv. Du bliver præsenteret for en række konkrete værktøjer og narrative principper som samtalens landskaber, stilladsering, eksternalisering og bevidning – det hele i form af oplæg og øvelser, som du kan bruge i praksis, når du kommer hjem.

På kurset bliver du klogere på:

  • Hvordan du kan bidrage til at bringe flere fortællinger i spil - og dermed åbne nye handlemuligheder for både barnet, dine samarbejdspartnere og dig selv.
  • Hvordan du gennem et eksternaliserende sprog kan bidrage til, at plejebarnet føler mindre skyld og skam og i stedet får øje på færdigheder, som kan bruges i vanskelige og pressede situationer.
  • Hvordan du ved hjælp af Mindmap-samtaler kan støtte plejebarnet til at kunne reflektere over, hvor det står i dag, hvilke håb og drømme, det har for fremtiden samt over, hvordan det kommer derhen.

Oplægsholdere

Jacob Folke Rasmussen, kursusholder, supervisor og konsulent. Uddannet lærer med efteruddannelse i samtalepraksis, ledelse og organisation. Har i mange år beskæftiget sig med fortællingers betydning for børn og voksnes udviklingsmuligheder via studier og medudvikling af narrativ teori og metode. Medforfatter til flere bøger om narrativ praksis. Læs mere på www.narrativt-selskab.dk

Ingelise Nordenhof, narrativ familieterapeut med egen praksis. Udbyder terapi med børn, unge og familier, supervision, foredrag- og kursusvirksomhed. Har skrevet flere bøger om børn som pårørende, narrative samtaler med børn og unge samt om at arbejde med børn og unge i grupper. Se mere på www.nordenhof.com