Anne Melchior Hansen fratræder som leder af Familieplejen København

Familieplejen København skal have ny chef. Efter 8 år stopper Anne Melchior Hansen på posten for at trappe ned og gå på efterløn.

- Jeg har været meget glad for mine år i Familieplejen. Det har været utroligt privilegeret at få lov til at stå i spidsen for så mange dygtige mennesker, der har været med til at holde den faglige fane højt og altid været parat til at opkvalificere sig med nyeste viden, siger Anne Melchior Hansen.

- Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sende alle vores dygtige pleje- og aflastningsfamilier en varm tak for mange års godt samarbejde. I kæmper hver dag en brav kamp for de børn og unge, der er jer betroet, og I skal vide, at vi beundrer og værdsætter jeres indsats. I er med til at gøre en stor forskel for de allermest udsatte børn og unge, og jeg ønsker jer og jeres børn rigtig god vind fremover.

Anne kom fra en stilling som leder i Socialstyrelsen, hvor hun havde ansvaret for to vidensteams med fokus på forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge samt tidlig opsporing og indsats for børn og unge i mistrivsel.

Stillingen som leder af Familieplejen er slået op og vil blive besat pr. 1.9.22.