Brugerundersøgelsen for 2021 er sat i gang

Socialforvaltningen i Københavns Kommune undersøger igen i år, om børn og unge over 12 år er tilfredse med den hjælp, som de modtager fra Københavns Kommune.
Fotograf
Grafik: Colourbox.com

Brugerundersøgelsen er en mulighed for de unge til selv at give deres mening til kende og give udtryk for deres tilfredshed eller utilfredshed.

Som pleje- eller aflastningsforælder har du derfor for nylig modtaget et brev om undersøgelsen.

Brev til børn i alderen 12-14 samt unge over 15

Er du pleje- eller aflastningsforælder til et barn i alderen 12-14 år, har du modtaget et brev, vi gerne vil bede dig videreformidle til barnet. I brevet er der et link til et spørgeskema om barnets trivsel og tilfredshed i deres pleje- eller aflastningsfamilie.

Er du pleje- eller aflastningsforælder til en ung over 15, har den unge selv har modtaget en invitation til at deltage i undersøgelsen i sin e-Boks. I den orientering du har modtaget, bliver du opfordret til at støtte den unge i at få åbnet sin e-Boks og udfylde skemaet.

Det tager 5-10 minutter at udfylde, og børnenes besvarelser er fuldstændig anonyme. Har du flere pleje- eller aflastningsbørn på 12-17 år, må du meget gerne sende videre til hvert enkelt barn. Linket er det samme for alle børn på 12-17 år. Undersøgelsen er åben frem til d. 17. oktober 2021.

Må gerne minde barnet om at udfylde spørgeskemaet

- Vi stiller jo de her spørgsmål for at finde ud af, hvad der fungerer godt, og hvad vi kan gøre bedre i fremtiden. Så det vil være en stor hjælp for os, hvis vores pleje- og aflastningsforældre kan minde barnet om, at barnet har fået et spørgeskema, som meget gerne skal udfyldes. Spørgeskemaet bliver behandlet fuldstændigt anonymt, siger Anne Melchior, Faglig chef i Familieplejen København.

Forældremyndighedsindehavere er informeret om, at børnene bliver inviteret til at deltage i Socialforvaltningens Brugertilfredshedsundersøgelse. Forældremyndighedsindehavere til børn og unge i alderen 0–17 år modtager også en invitation til Brugertilfredshedsundersøgelsen.