’De deler med hinanden, hvordan de kan føle sig udenfor’

Hvordan er det for en anbragt ung fx at have dialog med kommunen? Det kan de anbragte unge i Familieplejen København og De 4 årstiders gruppetilbud tale med hinanden om.
Fotograf
Colourbox.com

Det socialpædagogiske gruppetilbud er til anbragte unge fra 12-23 år. Gruppeforløbet startede i januar 2022, og er lige nu fyldt op med 11 unge, som tager på weekendtur sammen en gang om måneden. Der har været en række forskellige aktiviteter - lige fra ridning på islandske heste og kanosejlads til flødebollekursus og klatrepark. Samt et kunstforløb, hvor de unge under guidning af en kunstner har malet 2 billeder hver. Det primære formål med gruppeforløbet og weekendturene er, at de unge kan lære andre anbragte unge at kende, så de har nogen at dele deres oplevelser fra hverdagen med.

Meget forskellige unge – som får et godt sammenhold

Gruppeleder Katrine Thornild, familieplejekonsulent i Familieplejen København, forklarer, at de unge i alderen 13-17 år som udgangspunkt opleves som meget forskellige. Men alligevel har de fået et godt sammenhold på kryds og tværs.

- Det de har til fælles er, at de er anbragt. Det skaber et trygt rum, hvor man kan tale om det at være anbragt. De har en fælles referenceramme. Her kan de fx tale om at have en børn- og ungerådgiver, og hvordan det er at skulle tale med kommunen. De deler med hinanden, hvordan de kan føle sig udenfor eller anderledes i sociale sammenhænge med jævnaldrende.

- De giver udtryk for, at det at være med i gruppetilbuddet, giver dem mulighed for at være en del af et fællesskab, hvor der er stor forståelse og genkendelighed for hinandens baggrund og historie, forklarer Kathrine Thornild.

Stor omsorg for hinanden

I gruppen er der også opstået venskaber på tværs, og nogle af de unge har også kontakt til hinanden udover gruppeweekenderne.

- Nogle af de unge i gruppen har også givet udtryk for, at de gerne vil mødes oftere og også gerne tage på en uges ferie sammen, siger Kathrine Thornild.

Gruppetilbuddet for unge, som er anbragt af Københavns Kommune. Det er pt. ikke åbent for tilgang af unge. Men hvis du vil høre mere, eller du kender en anbragt ung, som gerne vil høre mere, så er du velkommen til at tage kontakt til gruppeleder Kathrine Thornild på 27643217.