’Det er en vigtig egenskab at kunne mentalisere’

Tirsdag eftermiddag i uge 36 blev der snakket om alt fra åbenhed og samvær til mentalisering og tilknytning på et informationsmøde, hvor interesserede kunne høre mere om at blive pleje- eller aflastningsfamilie i Københavns Kommune.
Helle Høier Trier holder oplæg til informationsmødet.

- Kan man bo udenfor København, hvis man skal være aflastningsfamilie i Københavns Kommune?

Det var ét af de spørgsmål, der blev stillet på informationsmødet, hvor der blandt de fremmødte var en god blanding af deltagere, der var interesserede i at blive plejefamilie og deltagere, der var interesserede i at blive aflastningsfamilie.

- Ja, det kan man godt, lød svaret fra Helle Høier Trier, Leder i Familieplejen København, som uddybede:

- Vi har aflastningsfamilier fra hele Sjælland samt en enkelt på Fyn. Det skal bare give mening i forhold til, at man som regel skal hente barnet fredag eftermiddag og aflevere det igen efter weekenden. Derfor bor de fleste af vores aflastningsfamilier tæt på København.

En berigende oplevelse og langsigtet investering

Efter at Helle Høier Trier havde budt velkommen, fortalte Lillan Stender om sin hverdag og erfaring som plejefamilie. Hun forklarede, at det er en berigende oplevelse at være plejeforælder, sætte nogle mål for sin indsats i forhold til barnets udvikling og se dem blive ført ud i livet. Men man skal også gøre sig klart på forhånd, om man har ressourcerne til det.

Hannah Bang Hansen beskrev herefter sin hverdag som aflastningsfamilie. Hun fortalte ligeledes om en berigende oplevelse, hvor aflastningsbarnet nemt bliver en del af familien, og hvor der altid var liv i weekenderne. Hannah nævnte også, at man skal gøre sig overvejelser på forhånd, for det er en langsigtet investering af være pleje- eller aflastningsfamilie.

- Man skal have overskud til at lege, snakke og senere eventuelle teenageproblematikker, sagde Hannah Bang Hansen.

Mentalisering er vigtigt – og det kan man lære

Som afslutning fortalte Socialtilsyn Hovedstaden om godkendelsesprocessen i forhold til at blive pleje- eller aflastningsfamilie, de forskellige typer af godkendelser, der findes m.m. Samt de krav, der bliver stillet, og de egenskaber, som er vigtige.

- Det er en vigtig egenskab at kunne mentalisere, lød budskabet således fra både Socialtilsyn Hovedstaden og Familieplejen København. Mentalisering er evnen til at reflektere over sine egne og andres følelser og tanker, og det er vigtigt i forhold til at kunne skabe tryghed og etablere en tæt tilknytning til et barn.

Heldigvis blev det også fremhævet, at man som ny pleje- eller aflastningsfamilie allerede i løbet af godkendelsesprocessen kommer på et grundkursus hos Socialtilsyn Hovedstaden, hvor man lærer, hvad det vil sige at mentalisere. Samt at Familieplejen København også hvert år har kurser om emnet. Så det er altså noget man kan lære, når først man har taget beslutningen om at blive pleje- eller aflastningsfamilie.

Er du selv interesseret i at blive pleje- eller aflastningsfamilie?