Familieplejen København sætter fokus på positive fællesskaber

Familieplejen København vil arbejde med at styrke flere positive fællesskaber for hvert enkelt barn og ung
Fotograf
Colourbox.com

Forskning viser, at gode fællesskaber i familie, skole, venner og fritid er afgørende faktorer i forhold til en god udvikling for børn. Og for anbragte børn og unge er det særligt vigtigt at styrke deres netværk gennem positive fællesskaber, som kan vare udover det 18. år.

Derfor har Familieplejen København sat fokus på ’Positive Fællesskaber’ og på, hvordan vi kan blive endnu bedre til at understøtte børn og unges inklusion i positive fællesskaber.

Hvordan forstår vi positive fællesskaber

Positive fællesskaber kan fx findes i skolen, i samværet med skolekammerater, til fritidsinteresser, der kan dyrkes sammen med andre, eller i forbindelse med et fritidsjob. Positive fællesskaber kan herudover også være uformelle fællesskaber som online-fællesskaber og venskaber.

Familieplejen København er derfor i gang med at kortlægge anbragte børn og unges positive fællesskaber. Et spørgeskema er sendt ud til mere end 300 plejefamilier. Spørgeskemaet handler om, hvor plejebarnet oplever at være del af positive fællesskaber.

- Med vores undersøgelse vil vi gerne blive klogere på, hvordan vores anbragte børn og unge deltager i positive fællesskaber i dag,’ siger Anne Melchior Hansen, Faglig leder i Familieplejen København.

- De resultater kan vi bruge til at understøtte vores plejefamilier i anbragte børn og unges deltagelse i positive fællesskaber. Vi vil gerne lave noget erfaringsopsamling til plejefamilierne om, hvordan man kan overkomme udfordringer og hjælpe deres plejebarn til at indgå i positive fællesskaber. Vi håber, at alle vores plejefamilier kan finde tid til at svare på spørgeskemaet, siger Anne Melchior Hansen.

Som plejefamilie kan du besvare undersøgelsen indtil den 24.6.