Familieplejen København tilbyder gruppetilbud til anbragte unge sammen med De 4 årstider

Kender du en anbragt ung, som har lyst til at møde andre anbragte unge og høre om deres erfaringer?
Fotograf
Modelfoto fra Colourbox.com

Fra marts måned vil Familieplejen København og De 4 årstider tilbyde et socialpædagogisk gruppetilbud til anbragte unge fra 12-23 år, som har lyst til at lære andre anbragte unge at kende.

Gruppen vil indgå i et forløb, hvor de unge mødes hver 4. weekend, ca. 10 årlige ture, med aktiviteter som biograftur, go-cart, madlavning, klatring, fysiske aktiviteter i naturen eller noget andet, som de unge selv bestemmer. På weekendturene vil der være fokus på at indgå i et fællesskab og udvikle de unges relationskompetencer, give dem succesoplevelser med at kunne mestre udfordringer og et større kendskab til egne kompetencer og grænser. Der vil også blive arbejdet socialpædagogisk med livshistorier, hvor de unge i gruppen sætter fokus på deres nutidige og fremtidige håndtering af udfordringer.

- Vi ser meget frem til at samarbejde med De 4 årstider om et gruppeforløb. Det forventer vi os meget af – det er en spændende kobling og et tilbud, vi gerne vil give vores unge i familiepleje, siger Helle Høier Trier, faglig koordinator i Familieplejen København.

Tilbuddet skal tilgodese de unges ønsker og behov

Gruppeforløbet har løbende optagelse og udslusning. En gruppeleder fra De 4 årstider med erfaring indenfor det socialpædagogiske gruppearbejde vil udvikle grupperne i samarbejde med en familieplejekonsulent fra Familieplejen København. De to medarbejdere vil derefter stå for at facilitere grupperne sammen. Rammerne og indholdet er ret fleksibelt, idet det er målet, at tilbuddet skal tilgodese de unges ønsker og behov. De unge vil således have stor mulighed for at påvirke projektet i udviklingsfasen. Der vil også være frivillige mentorer til stede, som er tidligere anbragte unge, der har en mentoruddannelse.

Som en del af tilbuddet vil børnene og de unge også få mulighed for anonym telefonrådgivning i forbindelse med deres anbringelse. Rådgivningen kan være med til at forebygge trivselsproblemer, som de unge kan opleve, samt fungere som brobygning til mere rådgivning.

Som plejefamilie med plejebørn over 12 år vil du i løbet af marts måned modtage materiale i din e-boks om gruppetilbuddet. Der er også en lille flyer, som er info til den unge.

Hvis du har spørgsmål til gruppetilbuddet, kan du kontakte familieplejekonsulent Kathrine Thornild på 27643217 eller e-mail WA72@kk.dk.

Om De 4 årstider

De 4 årstider er et gruppeforløb/en del af De Unges Hus i København, som er til for unge i alderen 12-23 år, som lever udsatte liv. De Unges Hus støtter via forskellige gratis gruppeforløb den unge til at blive en del af et trygt fællesskab.