Forskningsprojekt: Mentalisering skal styrke tillid og tilknytning hos plejeforældre og plejebørn

Familieplejen København skal deltage i et forskningsprojekt hos VIVE, hvor formålet er at afprøve en mentaliseringsbaseret indsats til plejefamilier, der oplever problemer i plejeforholdet.
Fotograf
Colourbox.com

Indsatsen kaldes MBT – Mentaliseringsbaseret familieterapi til plejefamilier.

Som behandlingsmetode hjælper MBT plejeforældrene og plejebørnene med at styrke deres mentaliseringsevner, kommunikation og problemløsning i stressede situationer, samt på specifikke områder, hvor mentalisering ikke har kunnet finde sted.

- Vi vil gerne bruge MBT til at understøtte vores plejefamilier og hjælpe dem i stressede situationer med at gå fra ikke-mentaliserende interaktion til mentaliserende interaktion, der kan fremme tillid, tryghed og tilknytning. Vi har en forventning om, at det vil give plejefamilierne en oplevelse af, at de ved i endnu højere grad at arbejde med mentalisering kan løse de problemer, som de kæmper med og i sidste ende forhåbentligt forebygge sammenbrud i anbringelsen, siger Anne Melchior Hansen, Faglig leder i Familieplejen København.

Plejeforældre kan hjælpe plejebarnet til at udvikle evnen til at mentalisere

Mange anbragte børn har en nedsat mentaliseringsevne. MBT som metode støtter derfor også plejeforældrenes kompetencer til at hjælpe deres plejebørn med at udvikle deres mentaliseringevner, så børnene kan få en tryg oplevelse af, at en pålidelig tilknytningsfigur har deres ”sind på sinde”.

Desuden fremmer metoden plejefamiliens og plejebørnenes tilknytning og indbyrdes relationer – og samarbejdet mellem netværk, plejeforældre og -børn.

Målgruppen er plejefamilier med børn i alderen 4-17 år

MBT er udviklet af Anna Freud Centeret i London. VIVE har fået forskningsmidler til at afprøve MBT i en dansk kontekst, og målgruppen er plejefamilier med børn i alderen 4-17 år. Familieplejen København skal nu uddanne et antal familieplejekonsulenter, som får uddannelsen i MBT ved Anna Freud Centret. Under uddannelsen skal hver konsulent invitere en plejefamilie, der vil indgå i træningen sammen med deres plejebarn.

- Potentialet for os er, at vi gennem forskningssamarbejdet med VIVE medvirker til en evidensbaseret viden om indsatsens effekt i en dansk kontekst og samtidig får uddannet nogle konsulenter, så vi selv fremadrettet kan iværksætte en evidensbaseret ekstraordinær understøttelse af vores plejefamilier, hvor der er behov for det, siger Anne Melchior Hansen.