’Vi er glade for at se, at plejebørnene tager del i gode fællesskaber’

Plejebørnene i Københavns Kommune finder fællesskaber i mange forskellige aktiviteter lige fra spejder til keramik.
Fotograf
Colourbox.com

Der har været god tilslutning til Familieplejen Københavns kortlægning af plejebørns positive fællesskaber. Spørgeskemaet i undersøgelsen er sendt ud til mere end 300 plejefamilier, og svarprocenten ligger på 63 %.

Kortlægningen er ikke færdiggjort endnu, men indtil videre viser den, at plejebørnene går fra alt lige fra fodbold og spejder til yoga og keramik. Andre børn finder deres positive fællesskaber i fx skolen eller SFO’en.

Fritidsaktiviteter, skolen og fritidsjobs

- Vi er imponerede over plejefamilierne. Vi havde godt en fornemmelse af, at plejebørnene er aktive i fællesskaberne. Det har dog været overraskende at høre, hvor mange spændende ting, plejebørnene går til, siger Helle Høier Trier, faglig chef i Familieplejen København.

- En del børn finder deres positive fællesskaber i skolen, SFO’en eller deres venskaber og har egentlig nok i det. Det er også rigtig godt. Vi er bare glade for at se, at plejebørnene tager del i gode fællesskaber. Det er vigtigt for deres udvikling, siger Helle Høier Trier.

Et fritidsjob kan også være en måde at indgå i et positivt fællesskab og skabe nogle kontakter, som evt. går ud over det 18. år. Undersøgelsen viser, at 34 % af plejebørnene mellem 13 og 23 har fritidsjobs, hvilket er på niveau med unge, som ikke er anbragt uden for hjemmet.

Gode fællesskaber er afgørende

Forskning viser, at gode fællesskaber i familie, skole, venner og fritid er afgørende faktorer i forhold til en god udvikling for børn. Og for anbragte børn og unge er det især vigtigt at styrke deres netværk gennem positive fællesskaber, som kan vare udover det 18. år. Det er baggrunden for Familieplejen Københavns undersøgelse af, hvordan vi kan blive endnu bedre til at understøtte børn og unges inklusion i positive fællesskaber.

Positive fællesskaber kan fx findes i skolen, i samværet med skolekammerater, til fritidsinteresser, der kan dyrkes sammen med andre, eller i forbindelse med et fritidsjob. Positive fællesskaber kan herudover også være uformelle fællesskaber som online-fællesskaber og venskaber.

Erfaringsopsamling på vej

I Familieplejen København er data fra undersøgelsen ved at blive bearbejdet, idet hensigten er at lave erfaringsopsamling til plejefamilierne om, hvordan man kan overkomme udfordringer og hjælpe sit plejebarn til at indgå i positive fællesskaber.

Materialet med erfaringsopsamling forventes at være færdigt i løbet af efteråret.