Få kørselsgodtgørelse

Som plejefamilie til døgnpleje eller støtteophold kan du få kørselsgodtgørelse, og du indberetter din kørsel via Sofus.
Billede
Bil på bro
Fotograf
Colourbox.com

For at du som plejefamilie kan få kørselsgodtgørelse, skal kørslen først være bevilget af din familieplejekonsulent.

Du kan indberette din kørsel i Sofus, som er den primære kommunikationskanal mellem Familieplejen København og vores plejefamilier.

SKATs regler om dokumentation og kontrol af kørselsgodtgørelse