Pædagogisk supervision, tæt støttet opstartsforløb og anden støtte

Alle plejefamilier får jævnligt pædagogisk supervision. Derudover kan man søge om psykologisk supervision.
Billede
Plejeforælder læser med plejebarn
Fotograf
Colourbox.com

Som plejefamilie til døgnpleje eller støtteophold i Familieplejen København får man tildelt sin egen familieplejekonsulent, som står for at give pædagogisk supervision, løbende og efter behov. Pædagogisk supervision bruges til at følge op på målene i barnets handleplan samt til superviserende indhold. De halvårlige samtaler med børnene bliver foretaget af barnets sagsbehandler fra Borgercenter Børn og Unge (BBU).

Udover de løbende besøg som alle plejefamilier får, har plejefamilier på kontrakt med Københavns Kommune også adgang til at søge om supplerende rådgivning. 

Supplerende supervision skal altid drøftes med familieplejekonsulenten, som også håndterer den formelle ansøgning.

Tæt støttet opstartsforløb

Familieplejen København tilbyder intensiv støtte til plejefamilier i forbindelse med nyanbringelser.

Socialstyrelsens 'Tæt støttede opstartsforløb’ er et intensivt støtteforløb til plejefamilier, der har fået et nyt barn i pleje. Formålet med opstartsforløbet er at give jer som plejefamilie og plejebarnet en god begyndelse sammen, som kan danne grobund for en tryg, udviklende og bæredygtig anbringelse.

Få mere viden om Tæt støttet opstartsforløb