Skatteregler for plejefamilier

Plejefamilier får deres indkomst i form af vederlag, der udbetales og beskattes som A-indkomst. I skattemæssig sammenhæng betragtes plejefamilier derfor som som udgangspunkt som lønmodtagere.

I en dom fra oktober 2014 fastslår Landsskatteretten, at plejefamilier som udgangspunkt er lønmodtagere i skattemæssig sammenhæng.

I den konkrete sag, lagde Landsskatteretten blandt andet vægt på, at plejefamiliens omkostninger som følge af plejeforholdet, dækkes af kommunen, og at plejefamilien dermed ikke selv bærer en økonomisk risiko.

I en tidligere sag har en plejefamilie fået medhold i, at de kunne bruge en virksomhedsordning. Og den seneste dom betyder derfor, at plejefamilier, som har ekstraordinære udgifter, der ikke dækkes af kommunen, bør få et bindende forhåndstilsagn fra Skat, før de bruger reglerne for selvstændigt erhvervsdrivende.