Københavns Kommunes logo

Få viden om at forebygge og håndtere vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

Socialstyrelsen har lavet en ny guide til pleje- og aflastningsfamilier om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

20-02-2018

Formålet med guiden er at forhindre, at børn udsættes for vold eller seksuelle overgreb eller opdage overgrebene så tidligt som muligt.

Guiden er opdelt i to dele. Første del giver inspiration til, hvordan plejefamilier kan bidrage til at forhindre, at et plejebarn bliver udsat for overgreb. Der er redskaber til, hvordan plejefamilier kan opdage, hvis et plejebarn har været eller bliver udsat for overgreb, fx et overblik over mulige tegn på overgreb.

Guidens første del giver også overblik over handlemuligheder og handleforpligtelser, hvis en plejefamilie har mistanke om, at et plejebarn bliver udsat for overgreb.

Anden del af guiden handler om emner som børns seksualitet, vold mod børn, skadevirkninger efter overgreb, børn med bekymrende seksuel adfærd, grooming m.m. Den indeholder også værktøjskasser og spørgsmål, som kan bruges til refleksion og inspiration i plejefamiliers arbejde med at forebygge, opspore og håndtere vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

Hent guiden via nedenstående link.

Hvis I har flere spørgsmål om overgreb mod pleje- og aflastningsbørn, kan I kontakte jeres familieplejekonsulent.