Brev til alle pleje- og aflastningsfamilier ang. Corona-situationen

Brevet om CFFs drift i de kommende to uger er sendt pr. mail til alle vores pleje- og aflastningsfamilier - læs det her.

Kære alle pleje- og aflastningsfamilier

Som I alle ved, har vi nu en Corona– situation, der lukker store dele af Danmark ned.

På linje med sundheds- og ældreområdet er socialområdet defineret som et vitalt område, der skal fungere på trods af Corona - situationen.

Vi er fuldt ud klar over, at det stiller jer i en presset situation i forhold til plejebørn, der ikke kan komme i skole, daginstitution eller til fritidsaktiviteter.

Alle plejekonsulenter i CFF er i dag sendt hjem med telefon og pc, så de kan arbejde hjemmefra. Alle konsulentbesøg hos jer vil i de kommende 14 dage blive afholdt som telefonmøder, og kun i helt særlige tilfælde vil der blive aflagt fysiske besøg.

I skal bruge jeres konsulent fuldt ud, som I plejer, blot pr. telefon. Alle spørgsmål, som I måtte have omkring denne særlige situation, skal I stille til jeres familieplejekonsulent. Der er mange spørgsmål, som ikke kan besvares her og nu, men vi undersøger det, og vender tilbage til jer.

Alle aflastningsfamilier skal tage imod planlagt aflastning. Ligeledes skal planlagt samvær gennemføres, medmindre I hører andet fra myndighedssagsbehandler, eller det ikke er i overensstemmelse med de officielle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Hvis aflastning eller samvær ikke gennemføres pga. den sidst nævnte situation, skal kommunen orienteres.

Alle efteruddannelseskurser og grundkurser samt TSOP og supervisionsgrupper er aflyst i marts måned.

Vores kontorvagt er fortsat bemandet hver dag på telefon 33172204 i tidsrummet: 

  • Mandag, tirsdag kl. 9-15
  • Onsdag kl. 12-15
  • Torsdag 9-15
  • Fredag 9-14

I kan også skrive til os på familieplejen@sof.kk.dk - men kontakt først jeres familieplejekonsulent.

Corona-situationen ændrer sig som bekendt dag for dag, og I kan derfor bedst holde jer opdateret ved at gå ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk/corona.

Børn har mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19, men hvordan tager man snakken med dem om det? To nye film på Sundhedsstyrelsens hjemmeside forklarer henholdsvis børn og voksne, hvad den ny coronavirus er og giver gode råd til voksne om, hvordan man tager hånd om børns bekymringer.

Se filmene nedenfor - eller via Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.

Video Url