Anbragte børns skolegang

Projektet har skabt ny viden og metoder, der kan sikre, at flere anbragte børn får en god skolegang.

Baggrunden for projektet var, at anbragte børn og unge generelt klarer sig dårligere i skolen end andre børn. Der var mangel på brugbar viden om, hvad sociale hjælpeforanstaltninger kan gøre for at støtte børn og unge bedst muligt gennem deres skolegang.

Formålet med projektet var at skabe ny viden, metoder og materialer, der kan være med til at sikre en god skolegang for børn og unge anbragt uden for hjemmet, og at flere gennemfører folkeskolen.

Projektet havde et tydeligt børneperspektiv, og anbragte børn og unge deltog i projektets udformning og formidling. Projektet blev gennemført i samarbejde med to af Københavns Kommunes døgninstitutioner, Kastaniegården og Spanager.

Læs projektrapporten: Bedre støtte til anbragte børn og unges skolegang - perspektiver fra Københavns Kommune længere nede på siden. 

På baggrund af undersøgelsen er der også lavet inspirationsmateriale om, hvordan man kan støtte op om anbragte børn og unges skolegang og læring. Inspirationsmaterialet henvender sig til plejeforældre, kontaktpædagoger, familieplejekonsulenter, sagsbehandlere, samt lærere på døgninstitutioner og folkeskoler.

Hent inspirationsmaterialet: Inspirationsmateriale om anbragte børn og unges skolegang og læring længere nede på siden.

Finansiering: Velfærds- og Forskningsfonden for pædagoger og Københavns Kommune

Projektperiode: April 2014 til april 2016