Bedre børneinddragelse i tilsyn med anbragte børn

Formålet med projektet var at styrke inddragelsen af børn i myndighedstilsynet med anbragte børn i alderen 5-12 år.

Projektet tog afsæt i en ambition om at kvalitetsforbedre og styrke myndighedstilsynet med anbragte børn i alderen 5-12 år. Formålet med projektet var, at tilsynet i højere grad tilrettelægges og udføres på en måde som understøtter, at børnene opnår indsigt og træning i at forstå, komme til orde og få medindflydelse på vigtige beslutninger, der vedrører deres anbringelse og øvrige tilværelse. Perspektivet bygger på teorier om mestring af eget liv, hvor læring og viden om livsvilkår er med til at skabe positiv udvikling trods risikofyldte opvækstbetingelser.

Det centrale i projektperioden var at udvikle og systematisere procedurer og værktøjer rettet mod tilsynsførende sagsbehandlere og voksne (plejeforældre eller kontaktpædagoger) på barnets anbringelsessted. I relation hertil skulle inddragelsen af barnet anskues som en proces i denne form: en forberedelsesfase af tilsynet, en afviklende fase af tilsynet og en opfølgning på tilsynet.

Projektet var et aktionsforskningsprojekt, hvor der løbende blev udviklet og afprøvet metoder til inddragelse af de yngre børn i et tæt samarbejde mellem forskere og praktikere. I projektperioden indgik Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) i et tæt samarbejde med enhederne Borgercenter Børn og Unge (BBU) Amager og BBU Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave.

På forskningssiden blev der arbejdet med såvel kvantitative som kvalitative metoder med henblik på løbende at dokumentere og evaluere virkningen af metodeudviklingen. Projektet kvalitetssikres gennem en styregruppe (chefer og ledere fra Københavns Kommune), en faglig følgegruppe (fagspecialister med viden om børneinddragelse) og en ’Ungeekspertgruppe’ (aktuelt eller tidligere anbragte unge), der bl.a. var med til at identificere pejlemærker og nøgleindikatorer i forhold til, hvad der karakteriseres som ”god inddragelse” af børn i tilsynssamtaler.

Den endelige projektrapport kan downloades længere nede på denne side.

Besøg projekthjemmesiden med viden og redskaber her

Projektets forankring og finansiering: Borgercenter Børn og Unge og Egmont Fonden.

Projektleder: Mette Larsen

Bedre børneinddragelse i tilsyn med anbragte børn