Mentalisering skal styrke tillid og tilknytning hos plejeforældre og plejebørn

Formålet med projektet er at afprøve mentaliseringsbaseret indsats til plejefamilier for at fremme tillid, tryghed og tilknytning.

Familieplejen København skal deltage i et forskningsprojekt hos VIVE, hvor formålet er at afprøve en mentaliseringsbaseret indsats til plejefamilier, der oplever problemer i plejeforholdet. Indsatsen kaldes MBT – Mentaliseringsbaseret familieterapi til plejefamilier. Som behandlingsmetode hjælper MBT plejeforældrene og plejebørnene med at styrke deres mentaliseringsevner, kommunikation og problemløsning i stressede situationer, samt på specifikke områder, hvor mentalisering ikke har kunnet finde sted.

MBT skal bruges i Familieplejen København til at understøtte plejefamilierne og hjælpe dem i stressede situationer med at gå fra ikke-mentaliserende interaktion til mentaliserende interaktion, der kan fremme tillid, tryghed og tilknytning. Samt give plejefamilierne en oplevelse af, at de ved i endnu højere grad at arbejde med mentalisering kan løse de problemer, som de kæmper med og i sidste ende forebygge sammenbrud i anbringelsen.

Målgruppen er plejefamilier med børn i alderen 4-17 år

Mange anbragte børn har en nedsat mentaliseringsevne. MBT som metode støtter derfor også plejeforældrenes kompetencer til at hjælpe deres plejebørn med at udvikle deres mentaliseringevner, så børnene kan få en tryg oplevelse af, at en pålidelig tilknytningsfigur har deres ”sind på sinde”. Desuden fremmer metoden plejefamiliens og plejebørnenes tilknytning og indbyrdes relationer – og samarbejdet mellem netværk, plejeforældre og -børn.

MBT er udviklet af Anna Freud Centeret i London. VIVE har fået forskningsmidler til at afprøve MBT i en dansk kontekst, og målgruppen er plejefamilier med børn i alderen 4-17 år. Som en del af projektet skal Familieplejen København uddanne et antal familieplejekonsulenter, som får uddannelsen i MBT ved Anna Freud Centret. Under uddannelsen skal hver konsulent invitere en plejefamilie, der vil indgå i træningen sammen med deres plejebarn.

Projektet løber over en periode på to år.

Kontakt

Mette Hermansen, Faglig koordinator