Om Videnscenter for Anbragte Børn og Unge

Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) har speciale i forskning og metodeudvikling inden for familiepleje- og anbringelsesområdet.

Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) er et kommunalt videncenter, der forsker og metodeudvikler inden for familiepleje- og anbringelsesområdet. Videnscentret er forankret i Faglig Stab, Borgercenter Børn og Unge i Københavns Kommune, og har adresse på Griffenfeldsgade 44, 2200 København N.

Videnscentrets formål er, igennem produktion og formidling af viden om god praksis, at styrke kvaliteten i anbringelser af børn og unge. Videnscentret arbejder ud fra et stærkt børneperspektiv, hvilket blandt andet betyder, at børn og unge, afhængig af alder og modenhed, inddrages aktivt i alle undersøgelser og projekter.

Kontakt

Line Klyvø, projektleder