Tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Projekt om personrettet tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge.

Tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Projektet blev igangsat i 2010 og mundede ud i en vejledning til kommunens sagsbehandlere og familieplejekonsulenter, i hvordan der skal føres personrettet tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt ydes råd og vejledning til plejefamilier.

Vejledningen beskriver desuden arbejdsdelingen mellem sagsbehandler og familieplejekonsulent i Københavns Kommune og bliver aktuelt implementeret i forvaltningen.

Projektperiode: 2010 til 2011

Kontakt

Signe Bressendorff, Projektleder