Trivselsprojektet: Mig og min plejefamilie

Formålet med projektet er at øge familieplejeanbragte børn og unges trivsel og læring.

Videnscenter for Anbragte Børn og Unge har indgået et projektsamarbejde med Nationalt Videnscenter om Udsatte Børn og Unge (NUBU), som har udviklet projektet med finansiering fra TrygFonden.

Projektets formål er at øge familieplejeanbragte børn og unges trivsel og læring, og målgruppen for projektet er børn og unge, der er døgnanbragt i familiepleje og i aldersgruppen 0-18 år.

I løbet af den fireårige projektperiode skal det afprøves, om og hvordan de familieplejeanbragte børns trivsel og læring kan forbedres. Dette gøres bl.a. ved at plejeforældrene systematisk skal følge udviklingen af plejebarnets trivsel og læring. Konkret er der tale om regelmæssige målinger af trivsel gennem ’SDQ’ (Strenghts and Difficulties Questionnaire), som er et relativt enkelt redskab, der måler på flere dimensioner af børn og unges psykiske og sociale trivsel, såvel vanskeligheder som styrker. SDQ redskabet vil blive suppleret med folkeskolens standardiserede nationale tests, som har fokus på det faglige.

Hvis det viser sig, at barnet ikke trives eller klarer sig dårligt i skolen, skal plejeforældrene igangsætte relevante indsatser. Til det formål vil der blive udarbejdet et ”indsatskatalog”, som kommer til at indeholde veldokumenterede og lettilgængelige indsatser, som plejeforældrene kan bruge til at forbedre trivsel og læring hos de familieplejeanbragte børn og unge. Indsatsen kan sættes i gang af plejeforældrene selv eller i samarbejde med familieplejekonsulenten/sagsbehandleren eller andre relevante professionelle aktører.

VABU og Center for Familieplejes rolle i projektet er at medvirke til at udvikle og kvalitetssikre projektet, herunder medvirke til at pilotteste dele af projektet samt deltage i afprøvning af konceptet med et antal familieplejekonsulenter, som skal afprøve projektets indsatser blandt de plejeforældre, som den pågældende familieplejekonsulent har ansvaret for.

Projektet startede op i januar 2018 og forventes afsluttet i januar 2022. Yderligere samarbejdspartnere i projektet er skolesundhed.dk under Komiteen for Sundhedsoplysning samt TrygFondens eget Børneforskningscenter under Aarhus Universitet.

Kontakt

Signe Bressendorf