Spørgsmål og svar om at blive aflastningsfamilie

Vi mangler aflastningsfamilier, som bor i eller tæt på København. Læs mere om, hvad det kræver at blive aflastningsfamilie.
Billede
Pige på ca. 4 år
Fotograf
Colourbox.com

Hvert år er der københavnske børn, som har brug for at få en ekstra familie - en aflastningsfamilie, som de er hos hver anden weekend og måske en dag i løbet af ugen. Familieplejen København har til opgave at finde den rigtige familie til børnene, men i øjeblikket mangler vi aflastningsfamilier, som bor i eller tæt på København.

Det er en stor og forpligtende beslutning at åbne sit hjem for et udsat barn, og vi opfordrer dig til at få mere viden, inden du søger om at blive aflastningsfamilie. Det kan du fx gøre via denne side, hvor vi har samlet information og gode råd, som kan hjælpe dig med at afgøre, om det er noget for dig at blive aflastningsfamilie.

Når du har gjort dig de første overvejelser, er du også velkommen til at ringe og få en snak med en af vores familieplejekonsulenter.

Kontakt den vagthavende familieplejekonsulent på telefon 33 17 22 04.

Hvordan bliver du godkendt som aflastningsfamilie?

Hvis du og din familie beslutter jer for at blive aflastningsfamilie, er det jeres lokale socialtilsyn, som står for godkendelsen. Bor I fx i Region Hovedstaden, er det Socialtilsyn Hovedstaden. I søge om at blive godkendt på Socialtilsyn Hovedstadens hjemmeside ved at udfylde et ansøgningsskema. I kan finde en oversigt over de lokale tilsyn via linket nedenfor.

SPØRGSMÅL OG SVAR OM AT BLIVE AFLASTNINGSFAMILIE

Vis alle

Hvad er en aflastningfamilie?

En aflastningsfamilie er kort fortalt en familie med lyst og overskud til at tage sig af et ekstra barn hver anden eller tredje weekend - plus måske en hverdag i ugen og i ferier.

Børnene kommer ofte fra familier med enlige forældre, som har et spinkelt netværk og har brug for støtte for at få hverdagen til at fungere. Derfor er forældresamarbejdet er som regel godt.

De enkelte børn har forskellige behov: Nogle vil gerne være aktive og ud at opleve noget, mens andre i højere grad har brug for omsorg, stabilitet og trygge rammer. En del af børnene har desuden glæde af at opleve et anderledes familieliv med andre hverdagsrutiner.

Hvorfor blive aflastningsfamilie?

For mange aflastningsfamilier bliver forholdet til barnet, de har i aflastning, starten på et livslangt venskab. De fortæller om mange gode oplevelser og – ikke mindst – følelsen af at gøre en reel forskel for et barn, der har brug for støtte.

På den måde kan det være meget tilfredsstillende, og måske ligefrem blive noget familien samles om.

Hvilke børn kommer i aflastning?

De fleste børn, der kommer i aflastning er under 12 år. Der er en overvægt af drenge. For hver tredje skyldes behovet for aflastning alene forhold hos forældrene, men det store flertal har også selv udfordringer. Det kan fx handle om sociale vanskeligheder eller koncentrationsbesvær. En del af børnene har udviklingsproblemer og er fx sent udviklede eller umodne.

Formålet med aflastningen kan fx være at give forældrene tid til at lade op eller være sammen med søskende, det kan være en støtte i opdragelsen af barnet eller forskellige former for træning eller stimulering. Men det kan også handle om at give barnet nogle gode oplevelser og plads til at være barn.

Hvilke familietyper kan blive godkendt?

Børn er forskellige, og det er aflastningsfamilier også. I Familieplejen København sætter vi pris på at have adgang til aflastningsfamilier med forskellige baggrunde, både etnisk og kulturelt og hvad angår uddannelse. Vi har aflastningsfamilier, som bor i hus, villa eller lejlighed, og vi stiller ikke krav om, at barnet skal kunne få sit eget værelse.

Vi sætter også pris på at have adgang til aflastningsfamilier, som består af både én eller to voksne. Nogle børn har brug for at komme i en familie med to forældre. For andre børn kan det være bedre at komme i en familie, som består af en enlig.

Hvad kræver det at blive aflastningsfamilie?

Der er ingen generelle krav om, hvad I skal kunne som aflastningsfamilie, da de nødvendige kompetencer og egenskaber afhænger af det enkelte barn. Nogle børn har mest brug for trygge og stabile rammer, mens andre er i en situation, der kræver, at I har nogle særlige kompetencer eller erfaringer, fx viden om ADHD eller autisme.

Når det er sagt, er det vigtigt, at I:

 • har plads, tid, overskud og et godt helbred
 • har erfaring med børn og unge
 • kan etablere en tæt tilknytning til et barn
 • kan give barnet stabile og trygge rammer og støtte barnets udvikling
 • respekterer barnets ret til medbestemmelse
 • kan samarbejde med barnets forældre og offentlige myndigheder.

Hvad skal I overveje, før I beslutter jer?

At blive aflastningsfamilie er en stor og forpligtende beslutning, som også har betydning for jeres eget familieliv.

I bør blandt andet overveje, at:

 • Et nyt barn i familien griber ind i jeres egne børns liv. Det kan skabe jalousi og påvirke jeres familieliv
 • Det er en opgave for hele familien at være aflastningsfamilie: I skal altså være enige om beslutningen
 • Et aflastningsbarn har ofte manglet voksenkontakt og kan have brug for meget omsorg
 • Barnet vil komme i jeres hjem i mange år, og en afbrydelse af forholdet kan opleves som et svigt
 • Når weekenden er slut, skal barnet måske afleveres til en hverdag, I ikke synes om
 • I skal samarbejde med barnets forældre, forvaltningen og andre professionelle og være parate til at modtage tilsyn, vejledning og uddannelse.

Hvordan bliver I godkendt som aflastningsfamilie?

Når I har besluttet jer for at blive aflastningsfamilie, skal I udfylde et ansøgningsskema, som I sender til jeres lokale socialtilsyn. Ansøgningsskemaet kan findes på de enkelte tilsyns hjemmesider. I skemaet giver I blandt andet samtykke til, at socialtilsynet må indhente forskellige oplysninger om jer, herunder en straffeattest og børneattest på alle hjemmeboende medlemmer af familien.

Inden I kan blive endeligt godkendt som aflastningsfamilie, skal I gennemføre et grundkursus, som varer fire dage. Kursets indhold kan variere fra den ene arrangør til den anden, men kommer typisk omkring emner som:

 • Hvad vil det sige at være aflastningsfamilie?
 • Børns udvikling, opdragelse og behov – herunder udsatte børns særlige situation
 • Omsorgssvigt, tab, sorg og krise
 • Samarbejde med barnets familie og med professionelle
 • Supervision og vejledning.

Før I eventuelt indgår en aftale med Familieplejen København om at få et barn i aflastning, vil I få besøg af en af vores familieplejekonsulenter, og I vil sammen vurdere, hvilke børn, der vil passe ind hos jer.

Læs mere, om hvordan I bliver godkendt af Socialtilsynet

Uddannelse og støtte

Inden I modtager et barn i aflastning, skal I på et grundkursus, som ruster jer til opgaven og sikrer, at I har den nødvendige viden om, hvordan man bedst støtter et udsat barn. Kurset afholdes af det lokale socialtilsyn, som også er godkendende myndighed.

Når I derefter bliver aflastningsfamilie for et barn fra Københavns Kommune, så vil I få tildelt en fast familieplejekonsulent, som følger jer og giver pædagogisk støtte.

Det er også Familieplejen København, som siden hen står for jeres efteruddannelse. Som aflastningsfamilie får I mulighed for at deltage i vores kurser for plejefamilier - to kurser pr. år.

Vederlag og vilkår

Vederlag og vilkår er forskellige fra barn til barn og fastsættes ud fra en samlet vurdering af barnets situation og de krav, der stilles til jer.

Udover vederlag får en aflastningsfamilie i de døgn, man har barnet hos sig, dækket sine udgifter til kost og logi, transport samt tilskud til ferie med barnet. Alle disse beløb er skattefri.