Få inspiration til at understøtte børn og unges positive fællesskaber

En ny erfaringsopsamling fra Familieplejen København viser, hvordan plejeforældre arbejder med positive fællesskaber.
Fotograf
Modelfoto fra colourbox.com

Tilbage i foråret offentliggjorde Familieplejen København en kortlægning af positive fællesskaber blandt børn og unge i familiepleje. Den viste, at 86 % af børn og unge i familiepleje mellem 6-23 år opleves som en del af positive fællesskaber, og børnene finder deres fællesskaber både i skolen/SFO, til fritidsaktiviteter og på fritidsjobs.

Familieplejen København sætter nu fokus på, hvordan plejeforældre bruger positive fællesskaber som løftestang i barnet eller den unges udvikling. På baggrund af telefoninterviews med plejefamilier er der udarbejdet en erfaringsopsamling, som viser eksempler på, hvordan plejeforældre arbejder med positive fællesskaber – hvordan plejeforældrene målrettet bruger fritidsaktiviteter og legeaftaler til at hjælpe og træne børnenes personlige og sociale kompetencer.

Erfaringsopsamlingen kan være en hjælp for plejefamilier, som kan have brug for inspiration til, hvordan fritidsaktiviteter både kan gavne barnet eller den unge i forhold til den konkrete aktivitet, men også i andre aspekter af barnets og familiens liv.

- Selvom  det kan virke banalt, er det netop aktiviteter som disse, der hjælper plejebørn på den lange bane, og vores plejeforældre er utrolig gode til at finde aktiviteter der passer til netop deres plejebarn, og som kan være med til at skabe en positiv udvikling, siger Helle Høier Trier, leder af Familieplejen København.