Familieplejekonsulenter og plejefamilier skal træne mentalisering

I næste fase af forskningsprojektet med VIVE skal familieplejekonsulenter afprøve mentaliseringsbaseret familieterapi hos plejefamilier

Familieplejen København deltager i et forskningsprojekt hos VIVE, hvor formålet er at afprøve MBT – Mentaliseringsbaseret familieterapi - til plejefamilier, der oplever problemer i plejeforholdet. Målgruppen er plejefamilier med børn i alderen 4-17 år, og som behandlingsmetode hjælper MBT plejeforældrene og plejebørnene med at styrke deres mentaliseringsevner, kommunikation og problemløsning i stressede situationer, samt på specifikke områder, hvor mentalisering ikke har kunnet finde sted.

Familieplejekonsulenten skal hjælpe plejeforældrene med at udvikle mentaliseringsevne

I starten af juni var 4 familieplejekonsulenter på uddannelse i MBT ved Anna Freud Centret, og som en del af undervisningen skal de arbejde med MBT i en plejefamilie.

- Formålet med at få konsulenten til at arbejde med MBT hos plejefamilien er at styrke tilknytningen og plejeforældrenes evne til at mentalisere, så de kan se deres plejebarn endnu mere tydeligt, siger Mette Hermansen, faglig koordinator i Familieplejen København.

Plejeforældre kan hjælpe plejebarnet til at udvikle evnen til at mentalisere

MBT som metode støtter også plejeforældrenes kompetencer til at hjælpe deres plejebørn med at udvikle deres mentaliseringevner, så børnene kan få en tryg oplevelse af, at en pålidelig tilknytningsfigur har deres ”sind på sinde”.

Desuden fremmer metoden plejefamiliens og plejebørnenes tilknytning og indbyrdes relationer – og samarbejdet mellem netværk, plejeforældre og -børn.

Kontakt

Mette Hermansen, Faglig koordinator