Plejebørn opleves som en del af positive fællesskaber

Kortlægning viser, at børn og unge i familiepleje i Københavns Kommune i høj grad er en del af fritidslivet og trives i overvejende grad i skole og SFO
Fotograf
Colourbox.com

86 % af børn og unge i familiepleje mellem 6-23 år opleves som en del af positive fællesskaber. Børnene finder deres fællesskaber både i skolen/SFO, til fritidsaktiviteter og på fritidsjobs.

Det viser en kortlægning, som Familieplejen København har lavet af plejebørns positive fællesskaber. Spørgeskemaet i undersøgelsen er sendt ud til mere end 300 plejefamilier, og svarprocenten ligger på 63 %.

Gode fællesskaber er med til at skabe god udvikling

Forskning viser, at gode fællesskaber i familie, skole, venner og fritid er afgørende faktorer i forhold til en god udvikling for børn. Og for anbragte børn og unge er det især vigtigt at styrke deres netværk gennem positive fællesskaber, som kan vare udover det 18. år. Derfor har Familieplejen København lavet en afdækning af, hvor plejebørn er del af positive fællesskaber. Dermed kan Familieplejen kan blive endnu bedre til at understøtte børn og unges inklusion i positive fællesskaber.

Positive fællesskaber kan fx findes i skolen, i samværet med skolekammerater, til fritidsinteresser, der kan dyrkes sammen med andre, eller i forbindelse med et fritidsjob. Positive fællesskaber kan herudover også være uformelle fællesskaber som online-fællesskaber og venskaber.

Fodbold, spejder og kor – stor variation i fritidsaktiviteterne

Kortlægningen viser, at 72 % af plejebørnene går til fritidsaktiviteter, mens 28 % ikke gør. Til sammenligning går 20 % ikke-anbragte børn og unge ikke til fritidsaktiviteter. Plejebørnene går oftest til fitness, fodbold, gymnastik, ridning, svømning og spejder. Derudover er der stor variation i fritidsaktiviteterne over golf og motocross til E-sport og kor.

- Vi er meget glade for at få bekræftet, at plejebørnene tager del i gode fællesskaber. Det er vigtigt for deres udvikling. Vores plejefamilier gør en stor indsats, og det er opløftende for os at se, hvor mange spændende ting, plejebørnene går til, siger Helle Høier Trier, faglig chef i Familieplejen København.

Kortlægningen viser også, 96% af plejebørnene har mindst én god ven. De fleste har venner fra skolen, mens ca. halvdelen også har venner fra fritidsinteresser, job eller andre steder. Et andet iøjnefaldende resultat er, at 34 % af de unge i undersøgelsen har et fritidsjob. Det er tilsvarende ikke-anbragte unge og væsentligt højere end unge i andre former for anbringelse.

- Det er meget positivt at andelen af anbragte unge i fritidsjobs er på linje med ikke-anbragte unge. Vi ved, at fritidsjobs kan være med til at give de unge kompetencer og erfaring, der styrker dem i senere uddannelse og job, siger Helle Høier Trier.

14 % er ikke en del af positive fællesskaber, men størstedelen af dem går stadig til fritidsaktiviteter

Der er også en gruppe af plejebørn, 14 % af de 6-23 årige, som ikke opleves som en del af positive fællesskaber. For størstedelen af disse børn og unge handler det om, at de har svært ved at kommunikere og indgå i sociale relationer og har behov for tæt voksenstøtte i samværet med jævnaldrende. Samtlige af de 14 % har en langvarig sygdom, et handicap eller en psykisk lidelse og har behov for, at der bliver taget særlige hensyn i skolen og dermed også i fritidsaktiviteterne.

70 % af den gruppe af børn går dog stadig til fritidsaktiviteter som fx svømning, ridning og fitness, hvilket er aktiviteter, som i vid udstrækning kan dyrkes alene, og dermed uden at barnet/den unge indgår i fællesskaber omkring det. Flere af plejeforældrene bemærker i undersøgelsen, at de deltager konkret i fritidsaktiviteten sammen med barnet.

Erfaringsopsamling er ved at være klar

På baggrund af undersøgelsen er Familieplejen København ved at lave en erfaringsopsamling til inspiration til plejefamilierne om, hvordan man kan understøtte sit plejebarn til at indgå i positive fællesskaber.

Læs rapporten 'Plejebørns positive fællesskaber - en kortlægning fra Familieplejen København'