Plejefamiliens håndbog, kontrakt og vilkår

Hvordan er plejefamilier knyttet til kommunen? Er de ansat? Er de lønmodtagere? Er de selvstændige virksomheder? Det er mange i tvivl om. På denne side kan du læse mere om disse spørgsmål.
Billede
Billede af en kontrakt
Fotograf
Colourbox.com

Lønmodtagere eller selvstændige?

Når Familieplejen København indgår en aftale med en pleje- eller aflastningsfamilie om at passe et barn, indgår vi en kontrakt. Kontraktens indhold er til forhandling, og begge parter skal være enige. I kontrakten fastsættes de vilkår, som parterne er enige om. Hvor mange vederlag der skal udbetales og så videre.

Det fremgår også af kontrakten, hvem af plejeforældrene, der er den primære person i forhold til barnet og som eventuelt skal gå hjemme en tid. Men selv om kontrakten fastsætter, hvem der er den primære person, er ideen, at hele familien forpligter sig til at være en del af aftalen.

Allerede her adskiller vilkårene sig fra det vi kender på arbejdsmarkedet. Det skyldes at plejeforældre ikke er lønmodtagere, men betragtes som selvstændige. Derfor er de ikke ansat, men knyttet til kommunen via kontrakten. Derfor gælder de regler og overenskomster, som lønmodtagere er omfattet af heller ikke for plejeforældre.

Man kan af indlysende grunde ikke have arbejdstidsregler i plejefamilien, og Familieplejen København forventer også, at alle plejefamilier har plejebørnene med på ferier, og i det hele taget behandler dem på samme måde, som deres egne børn.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at plejefamilier i skattemæssig sammenhæng som udgangspunkt betragtes som lønmodtagere, da plejevederlaget udbetales og beskattes som A-indkomst.

Gennemsnitsmodellen eller forhandlingsmodellen – to muligheder for plejefamilier

Et stigende antal kommuner er i løbet af de sidste par år gået bort fra den 'klassiske vederlagsmodel’ (forhandlingsmodellen), hvor plejefamiliernes løn genforhandles hvert år eller hvert andet år. I stedet bruger kommunerne ’gennemsnitsmodellen’, hvor plejefamiliernes vederlag bliver fastsat ved opstarten af anbringelsen og som udgangspunkt ikke ændres i løbet af plejeforholdet.

Som plejefamilie i Københavns Kommune har I mulighed for i forbindelse med nye anbringelser at vælge den model, I foretrækker – gennemsnitsmodellen eller den klassiske vederlagsmodel (forhandlingsmodellen).