Vejledninger

Vejledninger og inspirationsmaterialer til sagsbehandlere og plejefamilier.

Håndbog for plejefamilier

Familieplejen København, 2024

Positive fællesskaber - plejefamilier deler erfaringer

Familieplejen København, 2023

Metodeguide til kvalificering af arbejdet med at matche et barn og en plejefamilie

Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, 2017. 

Inspirationsmateriale om anbragte børn og unges skolegang og læring

Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, 2017. 

Inspirationsmateriale til sagsbehandlere og familieplejekonsulenter - om børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, 2016. 

Inspirationsmateriale til pleje- og aflastningsforældre - om børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, 2016. 

Vejledning i: Fastsættelse af samvær for familieplejeanbragte børn og unge

Line Klyvø, Videnscenter for Familiepleje, 2013. 

Inspirationsmateriale til arbejdet med netværksanbringelser

Hæfte udarbejdet for Socialstyrelsen

Mette Larsen og Signe Bressendorff, 2. udgave, 2011. 

Vejledning i forundersøgelse af plejefamilier

Signe Bressendorff, Videnscenter for Familiepleje, 2016. 

Vejledning i det personrettede tilsyn med børn og unge anbragt i familiepleje

Signe Bressendorff og Gitte Ørum Madsen, Videnscenter for Familiepleje, 2011. 

Vejledning i anbringelse af børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund i familiepleje

Mette Larsen, Videnscenter for Familiepleje, 2010. 

Lommepenge til plejebørn

Familieplejen København.

Når man bor i en anden familie

- Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje

Hæfte til plejebørn, udgivet i serien Teenagere i familiepleje

Carsten Kirk Alstrup og Inge Loua

2. rev. udg., Videnscenter for Familiepleje, 2013.

Teenagere i familiepleje

- Inspirationsmateriale til familieplejekonsulenter

Hæfte i serien Teenagere i familiepleje

Carsten Kirk Alstrup

Videnscenter for Familiepleje, 2013.

Teenagere i familiepleje - Inspirationsmateriale til plejefamilier

Hæfte i serien Teenagere i familiepleje

Carsten Kirk Alstrup

Videnscenter for Familiepleje, 2013. 

Teenagere i familiepleje - Inspirationsmateriale til sagsbehandlere

Hæfte i serien Teenagere i familiepleje

Carsten Kirk Alstrup

Videnscenter for Familiepleje, 2013. 

Inspirationsmateriale til arbejdet med netværksanbringelser

Hæfte udarbejdet for Socialstyrelsen

Mette Larsen og Signe Bressendorff

Opdateret version, 2. udgave., 2011.