Anbringelse af børn/unge med etnisk minoritetsbaggrund i familiepleje

Projekt om etniske minoritetsbørn i familiepleje.

Projektets overordnede formål var at forbedre kvaliteten af Københavns Kommunes anbringelser af børn med etnisk minoritetsbaggrund. Projektet havde dels fokus på at opkvalificere familieplejekonsulenters indsats med at rekruttere, forundersøge, kvalificere og støtte plejefamilier, der skal have børn med etnisk minoritetsbaggrund i familiepleje. Dels at opkvalificere sagsbehandlere og andre medarbejdere til at opnå en bedre dialog med børn, unge og forældre med etnisk minoritetsbaggrund.

Der er i projektet gennemført en dybdegående kvalitativ undersøgelse, som har involveret anbragte børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, etniske minoritetsforældre, plejeforældre, sagsbehandlere og familieplejekonsulenter.

Projektperiode: 2007 til 2009