Forstærkede plejefamilier

Et projekt, der har gjort det muligt for plejefamilier at rumme børn med særlige vanskeligheder.

Formålet med projekt Forstærkede plejefamilier var at udvikle et tilbud, hvor en forstærket støtte til plejefamilien er med til at sikre, at flere børn og unge med særligt vanskelige problematikker, fremadrettet kan rummes i en plejefamilie.

Projektet var en del af Socialforvaltningens overordnede projekt Ændring af anbringelsesmønster, som skal øge familieplejens andel af anbragte børn og unge. Projektet tager afsæt i Barnets Reform, som satte fokus på en ny type af plejefamilier (kommunale plejefamilier), der skal kunne rumme børn og unge med særligt komplekse følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder.

Projektperiode: 2011 til 2014.

Evaluering: Link til nyhedsside: Projekt Forstærkede plejefamilier