Rapporter

Rapporter om plejebørns positive fællesskaber, samvær med deres familie o.a.

OBS: Flere af de nedenstående rapporter er arkiv-publikationer. Der er kommet ny lovgivning, der kan have konsekvenser for praksis på området. Så det skal man være opmærksom på.

Plejebørns positive fællesskaber - en kortlægning fra Familieplejen København

Familieplejen København, 2023

Hovedresultater fra forskningsprojektet READ i plejefamilier

Dorthe Bleses, Line Klyvø, Marinka Willemsen og Lone Amdi Boisen

2022

Dialogisk læsning i plejefamilier

Line Klyvø

Videnscenter for Anbragte Børn og Unge

BBU Faglig Stab, Københavns Kommune, 2022

Plejefamiliernes oplevelse af Familieplejen Københavns støtte i Coronaperioden

Evaluering oktober 2020

Bedre børneinddragelse i tilsyn med anbragte børn

Isabella Christensen
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, 2020

Det gode match - erfaringer fra et projekt om inddragelse af børn og forældre i matchet til en plejefamilie

Signe Bressendorff og Line Klyvø
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, 2018

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje - perspektiver fra Københavns Kommune

Carsten Kirk Alstrup, Ida Hammen og Anne Frederiksen
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, 2016

Bedre støtte til børn og unges skolegang - perspektiver fra Københavns Kommune

Line Klyvø og Mette Larsen
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, 2016

Undersøgelse af formidlede døgnophold i Københavns Kommune

Mette Larsen, Anne Frederiksen og Marc Bagge Petersen
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, 2016

Det der med at træde ind ad døren og - hey, her dufter af mig

Afsluttende evaluering af projekt Forstærkede Plejefamilier i Københavns Kommune
Dinne Skjærlund Christensen
Videnscenter for Familiepleje, 2015

Teenagere i familiepleje - Konklusioner og anbefalinger

Resume-rapport i serien Teenagere i Familiepleje
Mette Larsen og Anne Frederiksen
Videnscenter for Familiepleje, 2013

Teenagere i familiepleje
- set fra anbragte unge og plejeforældres perspektiv

Rapport i serien Teenagere i familiepleje
Mette Larsen, Anne Frederiksen og Line Klyvø
Videnscenter for Familiepleje, 2012

Når samværet er svært
– Perspektiver på plejebørns samvær i Københavns Kommune

Line Klyvø
Videnscenter for Familiepleje, 2011

Børn med etnisk minoritetsbaggrund i familiepleje

Mette Larsen
Videnscenter for Familiepleje, 2009